No Picture
Features

Pasko-Pandi – Pinoy Weekly

Pasko-Pandi-Pasko-Pandi. Nakakapilipit ng dila. Katulad, marahil, ng pilipit na mga sabi-sabi hinggil sa mga taong nag-okupa ng mga pampublikong pabahay sa Pandi sa Bulacan–mga tamad, magnanakaw, walang modo, mang-aagaw ng bahay, marumi. Mahigit siyam na […]

No Picture
Features

Leloy McCarthy – Pinoy Weekly

Since US President Donald Trump’s visit in early November, Philippine President Rodrigo Duterte has escalated his government’s attacks against the Philippine Left, whose support he tried to court in his 2016 presidential bid and the […]

No Picture
Features

Para sa Mabuting Anak – Pinoy Weekly

? (para kay Jo Lapira at sa lahat ng mga kasamang napaslang) Ipinagluluksa kita, anak, ipinagluluksa kita.Ipinagluluksa’t ikinararangal,pagkat mabuting supling ng bayan. Inihahabilin kita kay Mebuyan, diyosa ng mga Bagobo,diyosang maraming suso,tagapagkalinga ng mga sanggolna […]