Features

Sa ngalan ng tubig

Ang tubig ay buhay, tulad ng pag-agos nito sa iba’t ibang anyong tubig, ng pagdaloy nito sa ating katawan. Sabi nga nila, mawalan na ng kuryente ‘wag lang ng tubig”. Sa panahong nararanasan ang kawalan […]

No Picture
Features

Tubig at iba pa

Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang tubig. Ginagamit ito sa paglilinis, pagluluto at paglalaba. Kung maliligo o magsesepilyo, may tubig pa ring makokonsumo. Kaya nga napakalaking abala kung mawawalan ng suplay nito, lalo […]