No Picture
Features

Balsa ng Mamamayan

Tunay na nakatataba ng puso masaksihan ang nag-uumapaw na tulong na ipinararating ng mga karaniwang Pilipino mula sa iba’t-ibang sektor, samahan at mga organisasyon, unyon, paaralan, kumpanya at mga relihiyoso para sa kapwa Pilipinong apektado […]