Ang ika-sampu

Para sa siyam ng Sagay   Masdan ang mga sakadang nakayuko sa lupa Ang mga yayat nilang katawa’y sanay Tumiklop mula sa baywang Tungo sa bagong ararong lupa Upang magtanim o gumapas ng damo, Magputol ng tubo o buhatin ang mga ito.   Sa halagang isang daang piso. Kada araw. Araw-araw.   Kailangan nilang magsipag. […]
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.