Bulatlat.com

Karampatan ng Tao, panahon pa ni Rizal

Sa dalawang pagkakataon na nagkaroon ng pangulong nagdeklara ng batas militar sa Pilipinas, naging kasabay na halos ang malawakang tala ng paglabag sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kaakibat nito, ilang mga pandaigdigang samahan at […]