Bulatlat.com

Ang iba’t ibang Hulyo kwatro

US soldiers bring warships, warplanes, take control and command of ‘Operation Damayan’ in Haiyan-ravaged central Philippines (Bulatlat file photo by Pom Cahilog-Villanueva, November 2013 / bulatlat.com) Iba’t iba ang tingin ng mga mamamayan kapag may […]