Kung said na ang luha mo Bagong Bayani

Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtalakop / Na sa iyo’y pampahirap, sa Gobyerno’y pampalusog: / Ang lahat ng kayamana’y kamal-kamal na naubos, / Ang lahat mong kalayaa’y sa Terror Bill ay natapos; / Masdan mo ang iyong luha, sa Philhealth ay pantubos, / Masdan mo ang yong sahod, sa sobrang buwis itinustos.

The post Kung said na ang luha mo Bagong Bayani appeared first on Kodao Productions.

Facebook Comments