‘Mas nakakatakot na mananatili pa ang ‘veerus’ sa Malacañang’

“Tapos na panahon ng pagkakatakot. Mas nakakatakot ang mamatay na kumakalam ang sikmura ng ating mga pamilya. Mas nakakatakot ang posibilidad na mananatili pa ang ‘veerus’ sa Malacañang. Mas nakakatakot na ang ating mga pamilya at anak ay magmamana ng ganitong klase ng pamumuno.”

The post ‘Mas nakakatakot na mananatili pa ang ‘veerus’ sa Malacañang’ appeared first on Kodao Productions.

Facebook Comments