Features

Never Forget, Never Again

Panahon ng martial law nang isinulat ni Jess Santiago ang ‘Martsa ng Bayan’, isang kantang humihimok sa iba’t ibang sektor na labanan ang diktadurang Marcos: Manggagawa at magsasaka Kabataan at propesyunal Mga alagad ng simbahan […]