Bulatlat.com

Pandemic at pamamahala

1918, sa panahong nagtatapos na ang Unang Digmaang Pandaigdig ng mga imperyalistang bayan, sumiklab ang isa sa pinakamalawakang pandemic sa makabagong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang influenza pandemic ang isa sa pinakamalawakang sakit na kumalat sa […]

Bulatlat.com

Different shades of redbaiting

Groups assail red-tagging against progressives. It is President Rodrigo Duterte who normalizes the nasty propaganda offensive against the Left. The redbaiting president sets the tone parroted by subordinates and apologists. This is echoed even by […]