Paano aalagaan ang mental health ngayong COVID lockdown?

“Sa panahon ngayon, importante ang social connection at psycho-social support sa bawat isa. Ok tayo sa pisikal na distancing pero tuloy dapat ang social connection. Sa social connection papasok ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya para matagalan ang ECQ. Ito ang panahon ng family bonding.”

The post Paano aalagaan ang mental health ngayong COVID lockdown? appeared first on Kodao Productions.

Facebook Comments