Sa Mga Batang Tausug

Ni Kislap Alitaptap   Kanina Wala nang oras ang programa Ihabol ang mabuting balita Pantanggal umay sa balitang Baha, lunod, guho Ulan, hambalos, bugso Dumagundong ang tambol Ng pananagumpay ng Kaayusan laban sa karahasan   Kanina Nabanggit kayo sa balita At sa pagmamadali Ng nagbabalita Nakalimutan niyang Kayo’y ipakilala Na kayo ay mga bata At […]
Facebook Comments