Salimbayan ng fiction at fact

Marami nang pelikula ang sumuong sa paglalantad ng at patuloy na nagtatangkang ilantad ang naaagnas na kasalukuyang mala-pyudal na panlipunang kaayusan at bulok na pampulitikang sistema sa bansa kung saan patuloy na nanatiling atrasado ang agrikultura, nanatiling nasa monopolyo ng iilang panginoong maylupa o landlords ang ekta-ektaryang tipak ng mga lupain sa kanayunan, at patuloy […]

The post Salimbayan ng fiction at fact appeared first on Manila Today.

Facebook Comments