Lanzones at Mangosteen (o sa pitong kabataang Tausug)

Ni Pia Montalban   Nanlalagkit ang dagta, kahit anong tamis ng kabataang hinog at di huhulas ang lilang lamog mula sa mga nilagusan ng pulbura’t tingga. Pitong bungang pinitas, dagta’y pula ang tagas… Pitong kabataang mag-uuma yakap-yakap mga kahon ng bunga, ngayo’y ikakahon silang terorista— A-bu sa-yaff!   Ngunit gumugulong sa kalsada ang nabitawang mga […]
Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.